Hoe is men verzekerd als men een voertuig huurt?

Gepubliceerd op : 23 juni 20223 min leestijd

Wanneer u een auto huurt voor een weekend, vakantie of zakenreis, rijst altijd de vraag naar de verzekering. Zorg ervoor dat u verzekerd bent, of u nu huurt van een verhuurbedrijf of van een particulier. Als u huurt bij een verhuurbedrijf of een particulier, is het uw verantwoordelijkheid om de huurauto te verzekeren.

Wettelijke aansprakelijkheid: de verplichte dekking vóór het huren van een auto

Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid is een basisvereiste voor het verzekeren van een voertuig. Het is verplicht en wordt automatisch opgenomen in het door het verhuurbedrijf aangeboden huurcontract. Het is inbegrepen in de basisprijs en kan niet worden toegevoegd. Het dekt lichamelijk letsel en materiële schade aan uw voertuig en aan derden, alsook schade aan inzittenden van het gehuurde voertuig. De aansprakelijkheidsverzekering dekt alle materiële schade die door de huurauto en de bestuurder van de huurauto wordt veroorzaakt. In geval van een ongeval is de huurder verplicht de herstelling van het gehuurde voertuig te betalen overeenkomstig het contract.

Regels en verplichtingen in autoverhuur

Het is verboden een voertuig te besturen zonder verzekering. De minimumeis voor het besturen van een voertuig is een autoverzekering, ongeacht of het voertuig voor een kortere of langere periode wordt gehuurd. Deze verzekering, ook wettelijke aansprakelijkheidsverzekering genoemd, dekt materiële schade en lichamelijk letsel aan derden waarvoor de verzekeringnemer aansprakelijk is. Als u een voertuig voor een korte periode huurt, hebt u een aansprakelijkheidsverzekering nodig als u de eigenaar van het voertuig bent. Sommige huur- en leasingcontracten omvatten een verzekering, maar in de meeste gevallen is de huurder verantwoordelijk voor de aansprakelijkheidsverzekering.

Autoverzekering: wat is gedekt bij een ongeval?

De voorwaarden voor melding en schadevergoeding bij een ongeval variëren naargelang van het type gehuurd voertuig. Indien het voertuig via een tussenpersoon wordt gehuurd, neem dan contact op met het verhuurbedrijf om afspraken te maken. Indien het voertuig zonder tussenpersoon wordt gehuurd, is de eigenaar verantwoordelijk voor de melding van de schade aan de verzekeringsmaatschappij. Bij een ongeval geeft het verhuurbedrijf echter altijd een ongevalsrapport af. Materiële schade aan het voertuig wordt gedekt door de contractuele garantie, ongeacht de wijze waarop het voertuig wordt gehuurd. De lichamelijke schade van de passagier is volledig gedekt, maar als een nalatige bestuurder bij een ongeval letsel oploopt, is zijn of haar lichamelijke schade alleen gedekt als de polis voor alle bestuurders een dekking voor lichamelijke schade biedt.

Plan du site